Zájmové kroužky 2019 - 2020

 

Zájmová činnost pro školní rok 2019 – 2020
název kroužku ch/d třída den čas vedoucí
florbal Mgr. Hnilička
kopaná Mgr. Souhradová
kopaná Mgr. Souhradová
aerobic Mgr.Reinerová
míčové hry p.Kusbachová
stolní tenis p.Kusbachová
florbal Mgr. Bauerová
míčové hry Mgr. Kučerová
přírodovědný klub p.Žižková
příprava z ČJ Mgr.Čechová
doučování Mgr.Reinerová
hra na kytaru Mgr.Veselá
hravá matematika Mgr.Červenková
internet-kavárna Mgr. Havlíková
tvořivá dílna p.Krýsmanová
matematické úlohy Mgr.Wohlgemuthová
ilustrace a základy animace Mgr.Moravcová Raušová
práce s iPady Mgr.Charvátová, Václavíčková
výtvarný kroužek p.Kozlíková
příprava z matematiky Mgr.Wohlgemuthová
příprava z ČJ Mgr.Čechová
příprava z matematiky Bc.Podskalan
procvičování učiva Mgr.Mašková
doučování p.Klimešová
doučování sl.Pánková
doučování Mgr.Pištěková
doučování Mgr.Bauerová
doučování Mgr.Reinerová
doučování Bc.Svobodová
správné povídání Mgr.Pavlíková
doučování PhDr.Handrychová
komunikační dovednosti v AJ Mgr.Hofreiterová
hrajeme si s písmenky p.Kundratová
doučování Mgr.Reinerová
doučování Mgr.Bauerová
doučování Mgr. Havlíková
doučování Mgr. Stupková
doučování p.Krýsmanová
doučování p.Tučková
doučování Mgr.Drahozalová
cukrařiny, kuchařiny Mgr.Charvátová, Václavíčková
výtvarný kroužek p.Kozlíková
šikovné ručičky p.Lízlová
doučování Mgr.Reinerová
doučování Mgr.Pištěková
procvičování učiva Mgr.Mašková
doučování sl.Pánková
doučování Bc.Svobodová
hrajeme si s písmenky p.Kundratová
doučování v AJ DiS.Rutová
doučování Mgr.Drahozalová
šikovné ručičky středa 15,00 – 16,00 p.Lízlová