Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně : Mgr. Jitka Heluzová

INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM

Obsah činnosti výchovné poradkyně

 • poskytuje informace o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům
 • pomáhá pedagogickým pracovníkům při vyhledávání a sledování žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
 • koordinuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( spolupracuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, konzultace s rodiči a pracovníky poradenských zařízení)
 • vede databázi integrovaných žáků, eviduje pedagogicko-psychologická vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení
 • organizuje individuální porady se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole
 • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • nabízí poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, poskytuje poradenskou činnost pro rodiče i žáky
 • eviduje nabídku studia na středních školách
 • spolupracuje s Úřadem práce v Chomutově
 • zpracovává přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

Spolupráce

 • s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • se speciálními pedagogy ze speciálně pedagogických center
 • s Policií ČR
 • s metodičkou prevence
 • s oddělením sociální prevence
 • s oddělením sociálně právní ochrany dětí
 • s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání při Úřadu práce v Chomutově

Informace k výběru střední školy získáte

pedagogicko-psychologická poradna (PROFI testy)

Adresa : Chomutov, Na Průhoně 4800 , tel. 474 699 200474 699 200 

Informační a porad. středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) na Úřadu práce v CV

Adresa : Chomutov, Cihlářská 4107, tel. 950118322 , e-mail: chomutov (at) up.mpsv.cz (konzultaci je nutné předem domluvit) – výchovná poradkyně

odkazy: Dopis k elektronické prezentaci, www.neflakamse.czwww.pro-skoly.cz