Vedení školy - kontakt

Jméno Příjmení Tit. Aprobace Praxe Email
Libuše SLAVÍKOVÁ Mgr. slavikova@2zscv.cz
Jiří POPELKA Mgr. popelka@2zscv.cz
Jiří HNILIČKA Mgr. jirihnilicka@2zscv.cz
telefon
Libuše Slavíková – ŘŠ 474 650 713
Jiří Popelka – ZŘŠ 474 650 166
Jiří Hnilička – ZŘŠ 474 650 166
Čmejrková Věra – ekonomka     cmejrkova@2zscv.cz
 
474 650 166
Ivana Lechová – vedoucí ŠJ 474 659 326

omlouvání žáků

ID datové schránky

731 506 038

fxixbuz

Zpráva ze zahraniční mobility

Ředitelka školy se díky spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) spolu s dalšími 11 pedagogy škol z celé republiky zúčastnila ve dnech 10. – 16.11 2019 vzdělávacího výjezdu do portugalského Lisabonu.

Tato mobilita byla realizována v rámci projektu „Globální rozvojové vzdělávání 2019“ ve vzájemné spolupráci NIDV a Clube Intercultural Européu. Tato nevládní nezisková organizace byla založena v roce 1998 a věnuje se oblasti výchovy a vzdělávání znevýhodněné mládeže.

Cílem bylo seznámit se s výukou globálních problémů v různých typech organizací. Účastníci navštívili vybrané školy, které se zaměřují na ekologii a životní prostředí. Seznámili se s přístupem škol i celé společnosti k imigrantům a k výchově k toleranci. Získali také informace k problematice menšin v Portugalsku. Kromě škol byly navštíveny i další podpůrné organizace, které poskytují školám služby a pomoc v oblasti  globálního vzdělávání – např. právě Clube Intercultural Européu (představení portugalského vzdělávacího projektu), Portugalskou společnost pro ochranu ptactva (seznámení s projekty pro školy v oblasti ochrany životního prostředí), dále Centrum Sever – Jih Rady Evropy (ekologická výchova) a organizaci ADFA (Asociace veteránů portugalských ozbrojených sil, která vyvíjí aktivity pro připomínku válečných hrůz).

Program byl velmi rozmanitý a každý z účastníků v něm zcela jistě našel inspiraci pro další práci v oblasti globálního rozvoje společnosti.

Velké poděkování patří NIDV, zejména pak Mgr. Michaele Tužilové a Mgr. Jiřímu Tillnerovi, kteří celý výjezd organizovali a po celou dobu se starali o hladký průběh mobility a spokojenost účastníků.