Učivo pro 1. stupeň

1. TŘÍDY

1. TŘÍDY – NABÍDKA PRÁCE DO POLOVINY DUBNA

KONTAKTY NA TŘÍDNÍ UČITELKY:

I. A zszahradni.1a@seznam.cz

I. B zszahradni.1b@seznam.cz

I. C zszahradni.1c@seznam.cz

 

  • v ředitelně školy je nabídka pracovních listů pro prvňáčky bez internetu (prosíme opravdu pouze ty rodiče, kteří nemají přístup k internetu)

  • prosíme o pravidelné čtení v učebnici – kapitola U NÁS DĚTÍ (1.A,C) kapitola ZVÍŘATA (1.B)

  • možnost číst vlastní knihu

  • možnost vytvořit obrázkovou knížečku s obrázky a popisem zvířat

  • procvičovat diktáty písmen a slov

  • nácvik nového psacího písma bude postupně dokončen v následujícím období

  • M – PS – 1.A do str. 31 (není nutné dělat všechna cvičení, s kterými si děti neví rady)

  • M – PS – 1. C do str. 28 (není nutné dělat všechna cvičení, s kterými si děti neví rady)

  • M – PS – 1. B – zatím pouze procvičuje probrané učivo

  • pravidelné procvičování + – do 20

Stále platí možnost procvičování učiva na webu hravou formou:

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné prožití náročného období. Třídní učitelky 1. tříd.