Platby v jídelně

Informace k ceně obědů od 1. 9. 2022

Bankovní účet pro platbu stravného : 115 – 7782800257 / 0100,  (variabilní symbol zůstává stejný)

 • od    3 do 6 let     500 Kč
 • od   7 do 10 let    650 Kč 
 • od  11 do 14 let    750 Kč
 • od 15 let a více    800 Kč
 • Stravné činí od 3 do 6 let 21 Kč, od 7 do 10 let 29 Kč, od 11 do 14 let 32 Kč a od 15 let a více 36 Kč.
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku 1. 9. – 31.8. , ve kterém dosahují věku vyhlášky č. 107/2005., o školním stravování, bod 1– 4. Kategorie je určena podle data narození strávníka, neurčuje se již podle tříd. 
   
 •   Výdej obědů se provádí formou stravovacích karet, za kterou strávník zaplatí 40,– Kč, nebo stravovacích čipů v ceně 115,– Kč. Po ukončení stravování a vrácení neporušené karty nebo čipu je tento poplatek vrácen strávníkovi.
 • Příklad na zvýšení stravného : Žák se stravuje ve školní jídelně od září 2022, v srpnu 2023 mu bude 11 let a proto bude od září zařazen do vyšší cenové kategorie. Cena stravného činí 32 Kč. (Dle Sbírky zákonů č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.)
 • Školní rok 2022 / 2023 od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
 •  Platby na účet 115 – 7782800257 / 0100 musí přijít na účet školy vždy do 20 dne předchozího měsíce (např. platba na říjen do 20.9. atd.).
 • Pokud nebudou platby zaslány na účet včas, nebude mít strávník nárok na oběd.

Dále je nutné uvádět do zprávy pro příjemce: variabilní symbol, jméno strávníka – stravné (není někdy shoda jména majitele účtu a strávníka), aby bylo možné příslušnou platbu správně zařadit.

Vyúčtování plateb (přeplatků), zasíláme 2 x ročně (prosinec a červen).