Geologický kroužek Jany Váchové a Vlasty Žižkové

Geologický klub – Jana Váchová

Téma ledna – Vývoj organismů na Zemi imag0055-nahled

V měsíci lednu jsme v geologickém kroužku zkoumali historický vývoj organismů na Zemi. Vytvářeli jsme časovou osu, na které jsou živočichové od trilobitů, přes dinosaury a až k mamutům a člověku. Také jsme se věnovali zkoumání vývoje koně, viděli jsme film ve kterém jsme poznali, že první koně byli velikosti psa. Díky tomu jsme se vydali do zooparku, abychom si prohlédli koně živé a zde jsme také navštívili hřbitov vyhynulých zvířat.

Geologický klub – Vlasta Žižková

Zkoumání donesených vzorků z vlastních sbírek fotografie2630-nahled 

Do klubu si nosíme i své zajímavé geologické nálezy, které nás zaujaly např.na dovolené nebo výletech. Aleš Wetzl ze 6.B se pochlubil velmi pěkným „úlovkem“ z Jaderského moře v Chorvatsku.

Pečlivým zkoumáním jsme zjistili, že nádherný slepenec není hříčka přírody ale náhody. „Oblázky“, které opracovala síla vody, byly spojeny „nějakou“ hmotou, která se mohla uvolnit např. z lodě. Ale na zajímavosti to zkoumanému kousku neubralo.

 

 

Výstupem listopadové činnosti jsou modely krystalů a karty hry pexeso geol-nahled

z fotografií pořízených na výpravách za objevy

Dne : 30.11. 2013

 

Geologický klub – Jana Váchová

2.Geologický záznam image-nahled

18.11. jsme navštívili  geologicky zajímavou lokalitu Gepfertovo pole, která je v blízkosti školy, skryta uprostřed sídliště Kamenná. Zjistili jsme, že se zde nachází významné  zkameněliny z třetihor. Nasbírali jsme si vzorky místních hornin, většinou se jedná o pískovce. Jemné krystalky pískovců jsme poté pozorovali ve škole pod mikroskopy.

 

1.Geologický záznamdscn7636-nahleddscn7639-nahled

Místo: Telčské údolí, povodí řeky Bíliny, U zvětralé skály 

Dne: 21.10.2013 

Čas: 15:53 Středoevropského času   

Objev: Rula, Křemeny, Pískovec a skála s obsahujícím železem.

U skály byly  nalezeny úlomky kamenů, které v průběhu času opadalydscn7637-nahled 

Objev

Našli jsme Železo a Rulu,

máme toho plnou truhlu.

Na začátku byl to kámen,

kopali, kopali jsme jako blázen.

Kopali jsme kamení,

otevřelo nám to svět bádání.

Přírody tu bylo dost,

Měli jsme z toho radost.

Geologický klub – Vlasta Žižková fotografie1280-nahled 

Zkoumaná lokalita : Gepfertovo pole

Dne : 26.10. 2013

Objevy : Stěnový lom, ve kterém se těžil křemenec vzniklý z písčitých sedimentů

Průběh „ očima členů klubu “ : Ivana Kuriljaková

Dne 26.10. 2013 se náš školní klub geologů vydal poprvé pátrat po geologické lokalitě. Když jsme se všichni sešli u školy, tak jsme dostali za úkol pomocí buzoly určit polohu naší školy na mapě a určit náš geologický cíl. Poté co jsme úkol splnili, vydali jsme se k lokalitě. Jako lokalitu jsme si vybrali bývalý kamenný lom, který se nachází na místě zaniklé osady Gepfertovo pole. Jakmile jsme dorazili na místo, řekla nám paní učitelka, jakým způsobem se zde ložisko vytvořilo. Po té fotografie1299-nahled si každý vzal kladívko a střídavě si všichni vyzkoušeli odebrat několik vzorků k dalšímu zkoumání. Po odebrání vzorků jsme blíže prozkoumávali určenou lokalitu. Po pořízení několika fotodokumentů jsme se postupně začali chystat na cestu zpět ke škole.

Cílem našeho projektu bylo objevit fosílie, což se nám bohužel nepodařilo, protože byly skryté za písčitými sedimenty. Při práci v této lokalitě jsme se dozvěděli o tom jakým způsobem se zde ložisko utvořilo a co se v našem okolí nachází za velice zajímavé lokality. Všechny nás bavila práce s kladívky i lupami, ale i objevování dalších lokalit na mapě. Velkým zklamáním pro nás bylo velké znečištění této lokality, které zde zanechali nepořádní lidé. Kdyby zde, již zmíněné znečištění nebylo, mohlo by být toto místo  skvělým oddychovým a relaxačním místem pro děti i dospělé. Ke zpracování projektu jsme použili informace z internetu o geologických lokalitách v okolí Chomutova a mapu měst Chomutova a Jirkova.fotografie1391-nahled

Závěr : Neboť jsme fosílie ve zkoumané lokalitě již nenašli, prohlédli jsme si je ve školní sbírce. Nalezené vzorky jsme roztřídilili a připravili v učebně k dalšímu zkoumání, zda nalezený druh horniny potvrdí informace z geologických map. V dalších klubových hodinách budeme zjišťovat jejich vlastnosti.