EU - peníze školám

EU peníze školám – povinná publicita projektu „Zahrada jazyků“ CZ.1.07./1.4.00/21.1789

Informační leták

Seznam vytvořených výukových materiálů

 Mgr.Ludmila Mašková

-          český jazyk pro 1.ročník

-          prvouka pro 1.ročník

-          prvouka pro 2.ročník

Mgr.Jitka Boguschová

-          český jazyk pro 1.ročník

-          prvouka pro 1.ročník

-          prvouka pro 2.ročník

-          prvouka pro 3.ročník

 Mgr.Květa Bauerová

-          český jazyk pro 3.ročník

-          český jazyk pro 4.ročník

-          český jazyk pro 5.ročník

-          přírodověda pro 4.ročník

-          přírodověda pro 5.ročník

Mgr.Pavla Ježilová

-          český jazyk pro 7.ročník

-          český jazyk pro 9.ročník

Mgr.Eva Baschová

-          český jazyk pro 7.ročník

-          český jazyk pro 8.ročník

-          český jazyk pro 9.ročník

Mgr.Jindřiška Demková

-          český jazyk pro 6.ročník

-          český jazyk pro 7.ročník

-          český jazyk pro 8.ročník

-          český jazyk pro 9.ročník

Mgr.Radana Zavadilová

-          český jazyk pro 3.ročník

-          český jazyk pro 4.ročník

-          vlastivěda pro 4.ročník

-          vlastivěda pro 5.ročník

Mgr.Petra Uhlířová

-          český jazyk pro 4.ročník

-          český jazyk pro 5.ročník

-          vlastivěda pro 4.ročník

-          vlastivěda pro 5.ročník

Mgr.Milada Brůžová

-          anglický jazyk pro 3.ročník

-          anglický jazyk pro 4.ročník

-          anglický jazyk pro 5.ročník

-          anglický jazyk pro 6.ročník

-          anglický jazyk pro 7.ročník

-          anglický jazyk pro 8.ročník

-          anglický jazyk pro 9.ročník

Mgr.Ivana Drahozalová

-          anglický jazyk pro 1.ročník

-          anglický jazyk pro 2.ročník

-          anglický jazyk pro 3.ročník

-          anglický jazyk pro 4.ročník

-          anglický jazyk pro 5.ročník

Mgr.Markéta Crhová

-          německý jazyk pro 6.ročník

-          německý jazyk pro 7.ročník

-          německý jazyk pro 8.ročník

-          německý jazyk pro 9.ročník

Mgr.Monika Strnadová

-          německý jazyk pro 6.ročník

-          německý jazyk pro 7.ročník

-          německý jazyk pro 8.ročník

-          německý jazyk pro 9.ročník

Mgr.Helena Píštěková

-          anglický jazyk pro 1.ročník

-          anglický jazyk pro 2.ročník

Mgr.Jitka Wohlgemuthová

-          matematika pro 7.ročník

-          matematika pro 8.ročník

-          matematika pro 9.ročník

Mgr.Jana Topinková

-          matematika pro 6.ročník

-          matematika pro 8.ročník

-          matematika pro 9.ročník¨

-          zeměpis pro 6.ročník

-          zeměpis pro 7.ročník

-          zeměpis pro 8.ročník

-          zeměpis pro 9.ročník

Mgr.Zdeňka Kolářová

-          matematika pro 6.ročník

-          matematika pro 7.ročník

-          matematika pro 8.ročník

Mgr.Jitka Boguschová

-          matematika pro 1.ročník

-          matematika pro 2.ročník

-          matematika pro 3.ročník

-          matematika pro 4.ročník

-          matematika pro 5.ročník

Mgr.Jana Váchová

-          přírodopis pro 6.ročník

-          přírodopis pro 7.ročník

-          přírodopis pro 8.ročník

-          přírodopis pro 9.ročník

-          zeměpis pro 6.ročník

-          zeměpis pro 7.ročník

-          zeměpis pro 8.ročník

-          zeměpis pro 9.ročník

Vlasta Žižková

-          fyzika pro 6.ročník

-          fyzika pro 7.ročník

-          fyzika pro 8.ročník

-          přírodopis pro 7.ročník

-          přírodopis pro 8.ročník

-          přírodopis pro 9.ročník

David Podskalan

-          fyzika pro 6.ročník

Ing.Milena Bečková

-          chemie pro 8.ročník

-          chemie pro 9.ročník

Seznam vytvořených digitálních učebních materiálů 

Mgr.Iveta Havlíková

-          český jazyk pro 2.ročník

-          český jazyk pro 3.ročník

-          anglický jazyk pro 3.ročník

-          anglický jazyk pro 4.ročník

-          prvouka pro 2.ročník

-          český jazyk pro 2.ročník

-          přírodověda pro 4.ročník

Mgr.Monika Charvátová a Ilona Václavíčková

-          český jazyk pro 4.ročník

-          český jazyk pro 5.ročník

-          matematika pro 4.ročník

-          matematika pro 5.ročník

-          vlastivěda pro 4.ročník

-          vlastivěda pro 5.ročník

Mgr.Jiří Popelka

-          informatika pro 6.ročník

-          tělesná výchova pro 7.ročník

-          tělesná výchova pro 8.ročník

-          tělesná výchova pro 9.ročník

Mgr.Ludmila Kučerová

-          občanská výchova pro 6.ročník

-          občanská výchova pro 7.ročník

-          občanská výchova pro 8.ročník

-          občanská výchova pro 9.ročník

David Podskalan

-          informatika pro 6.ročník

-          informatika pro 7.ročník

-          informatika pro 8.ročník

-          informatika pro 9.ročník

-          fyzika pro 7.ročník

Mgr.Jitka Wohlgemuthová

-          informatika pro 5.ročník

-          informatika pro 6.ročník

-          informatika pro 7.ročník

-          informatika pro 8.ročník

Mgr.Ivana Drahozalová

-          anglický jazyk pro 1.ročník

-          anglický jazyk pro 2.ročník

-          anglický jazyk pro 3.ročník

-          anglický jazyk pro 4.ročník

-          anglický jazyk pro 4.ročník