Akce na tento měsíc

 

 P l á n   ú k o l ů   n a   m ě s í c   -   l e d e n   -   2 0 2 2
Den Hodina Ú k o l Zajistí Odevzdat
         
3.1. Nástup zaměstnanců
Testování žáků
6.1. 11,10–12,50 Beseda ŠPP a 5.C – vztahy ŠPP a TU
19.1. 11,10–12,50 Beseda ŠPP a 8.B – sex a vztahy ŠPP a TU
25.1. 8,15 Odevzdat podklady pro pedagogickou radu TU ZŘŠ
 
26.1. 14,30 Pedagogická rada ped.pracovníci
účast AP-na společné části nutná
28.1. 8,15 Odevzdat přesčasovou práci (3.1. – 28.1.2022) učitelé p.Popelka
Odevzdat výkazy za kroužky 
(+ záznamy o práci – docházka žáků na kroužek )
31.1. Rozdání vysvědčení – úprava vyučování TU
I.st. – 4. nebo 5.vyučovací hodina – dle rozvrhu
13,00–13,45 II.st. – 6.vyučovací hodina 
do 14,00 Odevzdat nevydané výpisy a vysvědčení TU ZŘŠ
uzavřený třídní výkaz a katalogové listy
4.2. Pololetní prázdniny (poučit žáky a zapsat do TK) TU
21. – 25.2. Jarní prázdniny